تیم ما

مهندس محمد شبیری
مدیر عامل و سرمایه گذار

لیسانس کامپیوتر – نرم افزار
[email protected]
09120972315

علی فاضلی
برنامه نویس سایت

لیسانس کامپیوتر – نرم افزار 
[email protected]
09396615788

علی حاضری
طراح و مدیر سئو

لیسانس کامپیوتر – نرم افزار 
[email protected]
09395772455

ما میتوانیدم هر گونه سایت اپلیکشن و ایده شما را پیاده سازی کنیم کافیست برای دریافت مشاوره تماس بگیرید.