مشهد:احمد آباد بین خیابان پاستور و قائم مجتمع
موبایل ورسیچ طبقه منفی یک واحد۱۰۷

مشهد / احمدآباد

کاشمر: خیابان امام خمینی – چهارراه بهبودی – نبش خیابان حیدری 
۰۵۱-۵۵۲۶۷۷۷۷

کاشمر/امام خمینی

مشهد: فلسطین ۶ پ ۳ واحد ۶
۰۵۱-۳۸۴۶۳۱۳۱

مشهد/ فلسطین